Количките за бързо хранене „Делта” могат да бъдат хладилни, топлинни или неутрални; можете да използвате само един модул, или да подредите няколко модула в линия. Предимствата на модулите в линия са лесно прегрупиране, многофункционалност и ергономичност. Линиите могат да бъдат островни, крайстенни и сервизни, и позволяват използване и групиране на всички видове модули и аксесоари.