Шоу кукинг бюфетите се отличават с две основни характеристики – удобство при готвенето, както и лесна видимост и достъп до ястията за клиентите. От страната на готвача се вграждат различни уреди за приготвянето на храната, а от страната на клиентите – топлинни или хладилни вани и ловератори. Този тип бюфети са особено продходящи за специалните изисквания на хотелите на принципа “All Inclusive”.